آموزش بازاریابی در صنعت ساختمان

   قیمت 0 تومان

     آموزش بازاریابی صنعت ساختمان

     09193194381

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

آموزش روش های نوین بازاریابی، تبلیغات و فروش در صنعت ساختمان ویژه
- تولید کنندگان مصالح و لوازم ساختمانی
- سازندگان و پیمانکاران
- معماران و مهندسان


1 رای