تاسیسات

   قیمت 1,000,000 تومان

     پیمانکاری کلیه کارهای ساختمانی

     09121480406

لطفاً هنگام تماس، ذکر کنید که از طریق پکوک تماس گرفته اید

   خرید

تعویض کلیه تاسیسات فرسوده و انجام کلیه امور مربوط به اب و فاضلاب و تاسیات خانگی و اداری با سابقه کاری در ارگانهای دولتی و خصوصی


1 رای